مشخصات کلی

گالری ساعت سیلور

  • وارد کننده

ساعت مچی/

شعبه1: کرج – فردیس نرسیده به کانال روبروی ایستگاه اتوبوس مرکز خرید فردیس (پاساژ نظری ) ورودی اول پلاک 44
شعبه 2: کرج – فردیس نرسید به کانال روبروی ایستگاه اتوبوس مرکز خرید فردیس (پاساژ نظری ) ورودی دوم پلاک36

مالکیت
بازرگانی و تجارت
اطلاعات کارخانه
گواهی های مدیریتی و استانداردها
صلاحیت ارجاع کار

گالری ساعت سیلور

سوابق اجرایی